Kontakt

Du är alltid välkommen till Mellanfjärden!

Besöksadress

Hotell Mellanfjärden

Restaurang Sjömärket

Mellanfjärdens Teater